Můj program

Podpora mladých rodin

Budu podporovat zkrácené úvazky, instituce au pair a denních matek, zasadím se o zlepšení situace na trhu s bydlením.

Pomoc při řešení dopravní situace nejen v Olomouci

Budu se aktivně podílet na řešení dopravní situace v regionu tak, aby se lidé vždy včas dostali tam, kam potřebují dopravním prostředkem, který preferují.

Fungující komunikace s občany

Senátor má být i účinným komunikačním mostem mezi lidmi, parlamentem a ministerstvy.

Mou prioritou v oblasti sociální politiky je zejména tíživá situace mladých rodin, a to nejen v oblasti bydlení. Problémy vnímám i ve stále nízké podpoře zkrácených úvazků, je potřeba zvýšit podporu dětských zájmových skupin, kroužků či podporu institutu denních matek či au pair, které u nás stále nejsou zcela zavedené. Budu aktivně podporovat politické iniciativy, které povedou ke zlepšení situace.

Druhou oblastí, která mě trápí, je situace zaostalých regionů naší země. Chci aktivně pomáhat v nastavení politických kroků, jež povedou k řešení.

Senátor by měl působit jako komunikační most mezi obcemi, hlavním městem, ministerstvy a parlamentem. Budu chránit zájmy nejen Olomouce, ale i všech okolních obcí. V těsné spolupráci s jejich vedením budu pomáhat v těchto oblastech:

  • práce na přípravě a revizi zákonů
  • komunikace s nadřízenými orgány
  • účast na projednávání stavitelských projektů. Participace na tom, aby tyto projekty byly nejen v zájmu zásad rozvoje území, ale též i urbanismu a krajinářství.
  • snížení negativních dopadů dopravy na život obyvatel obcí, celková optimalizace dopravní situace.
  • projednávání velkých dopravních projektů. Participace na tom, aby tyto byly v zájmu zkvalitnění života lidí v regionu tak, aby byla v co největší míře zachována nebo vysazována nová zeleň.
  • modernizace veřejných prostranství.

Konkrétními příklady dopravních projektů jsou východní tangenta kolem Olomouce, jež je plánována již tolik let nebo výstavba nových cyklostezek a výsadba zeleně. Dalším projektem, který stále vyžaduje mnoho trpělivého vyjednávání je bezesporu i Šantovka Tower. Tyto velké projekty vyžadují trpělivé projednávání a docela účinnou koordinaci. Rád v této věci přiložím svou ruku k dílu.

Z pohledu celostátní politiky se zaměřím na podporu výstavby vysokorychlostních železničních tratí, které naše země potřebuje. Potřebujeme mít odvahu dělat vizionářské projekty, které nás budou lépe integrovat do dopravních systémů po celé Evropě. Česká republika z pohledu hustoty železniční sítě patří na špičku, ale bez zásadní modernizace se dnes neobejde. Je tedy na čase železnici vrátit její prioritu.

Veřejná prostranství jsou extrémně důležitým místem pro zdravý rozvoj sousedských vztahů a všeobecný komunitní život. Měli bychom o ně tedy náležitě pečovat.

Dopravní situace je neúnosná nejen v Olomouci, ale v podstatě na celém území naší země. A nebude snadné ji zlepšit. Bude určitě potřeba rozsáhlých a trpělivých dialogů, optimalizace stávající sítě hromadné dopravy a budování nových cyklostezek tak, aby lidé rádi a více využívali alternativní způsoby dopravy na úkor té automobilové. Budu se aktivně podílet na řešení dopravní situace v regionu tak, aby se lidé vždy včas dostali tam, kam potřebují dopravním prostředkem, který preferují.

O mně

V listopadu 2021 mi bylo 40 let, mám ženu a dvě holky ve věku 4 a 7 let. Společně bydlíme poblíž Olomouce v obci Bohuňovice. V podstatě celý můj profesní život je spjat s Univerzitou Palackého, kde jsem nejprve vystudoval magisterský obor Analytická chemie a později v témže oboru získal i doktorát. V roce 2020 jsem byl jmenován docentem v oboru Fyzikální chemie. Na Univerzitě Palackého zastávám role vědeckého pracovníka, vysokoškolského pedagoga a vedu zde několik výzkumných projektů, včetně dvou mezinárodních. V rámci vědeckého bádání jsem spolupracoval s celou řadou firem a společností nejen z Olomouce, ale i ze vzdálenějších míst.

V Senátu chci zúročit své dlouholeté pracovní zkušenosti z oblastí komunikace, projektového managementu nebo i analytického způsobu myšlení.

Novinky

Zde budu vkládat aktuální informace z kampaně.

Kontakty

email: info@vaclav-ranc.cz

Nebo využijte náš kontaktní formulář.

Kontaktujte nás